,,Tīrai Latvijai”

Atsaucoties uz ,,Zaļās jostas” iniciatīvu ,,Tīrai Latvijai”  Daugavpils pilsētas 10.pirmsskolas izglītības iestāde 2021./22. mācību gada laikā aktīvi piedalījās makulatūras un izlietoto bateriju vākšanas konkursos ,, Tīrai Latvijai”. Tika izveidots dalībnieka lietotāja profils vietnē www.tirailatvijai.lv un līdz 15. martam notika savāktas makulatūras un bateriju daudzuma reģistrēšana datu reģistrā.

Konkursa mērķi– veidot izpratni, ka sabiedrība ar savu rīcību var samazināt pašu radīto atkritumu apjomu; parādīt praktiskas vides stāvokļa uzlabošanos un dabas resursu taupīšanas iespējas, rosināt bērnus caur praktisku darbību ikdienā samazināt apkārtējās vides piesārņojumu ar videi bīstamiem atkritumiem.

Martā pie mums viesojās arī SIA,,AADSO” pārstāvis , kurš novadīja 5-6 gadīgo grupu audzēkņiem praktisko nodarbību par sadzīves atkritumu šķirošanu. Bērni mācījās šķirot atkritumus pēc konteineru krāsas: zils- papīram, dzeltens- plastmasai/metālam, zaļš-stiklam.

Mūsu iestāde praktizē un popularizē  veselību veicinošu politiku un praksi gan bērniem, gan viņu vecākiem, gan iestādes darbiniekiem, tāpēc kopīgiem spēkiem šogad tika savākti 1461 kg makulatūras ( 12,07 kg uz 1 audzēkņi) un gandrīz 50 kg izlietoto bateriju( 0,41 kg uz 1 audzēkņi). Mēs rūpējamies par atkritumu samazināšanu. Izlietotais papīrs ir laba izejviela papīra ražošanai. Savākto makulatūru nosūtījām ar diviem reisiem uz Līgatnes papīra fabriku. Esam priecīgi, ka mūsu vecajām mantām ( grāmatām, avīzēm, burtnīcām, u.c.) varam  iedot otru dzīvi. Pateicāmies audzēkņu ģimenēm un  darbiniekiem par aktīvu piedalīšanos konkursos! Mūsu iestāde saņems arī nopelnīto balvu no konkursa organizatoriem -5 kg papīra par katru savākto tonnu makulatūras.

 

Informāciju sagatavoja: Daugavpils 10.pii ,,Tīrai Latvijai”  konkursu koordinatori- p.i.skolotāja Raisa Dudeniča, vadītājas vietniece Ilona Andrejeva