Tematiskā izstāde 10.PII Pasaciņas ,,Jubileja 45!”

 

Priecājas draugi un priecājas ciemiņi,

Bērnudārzam jau četrdesmit pieci gadiņi.

Priekos un bēdās tie bijuši kopā

Lielie un mazie kā bitītes stropā.

Lai arī turpmāk šajās saulainajās mājās

Priecīgi brīži kā medutiņš krājas!

Bēdas lai projām ripo kā pipari,

Lai te aug gudri un veseli ķipari!

 

Mūsu pirmsskolas izglītības iestādē jau 45 gadus tiek audzināti un attīstīti mazie Daugavpilieši. Visus tos gadus mūsu “Pasaciņa” dzīvo ar spilgtu un dinamisku dzīvi, piedalās konkursos, semināros un pieredzes apmaiņas pasākumos, popularizējās gan pilsētas, gan valsts līmenī.

,,Pasaciņas” pedagoģi un administrācija cieši sadarbojas ar audzēkņu ģimenēm. Par godu “Pasaciņas” 45 gadu jubilejas gadam, tiek organizēta tematiskā izstāde:          ,,Paštaisīta atklātne ar novēlējumu 10.PII Pasaciņai ,,Jubileja 45!”. Audzēkņu ģimenes aktīvi veidoja tik dažādas, oriģinālas, spilgtas atklātnes ar siltiem novēlējumiem.

Pateicāmies audzēkņu ģimenēm par ciešu sadarbību ar Iestādi. Lai sveicienu vārdi sasilda ikvienu ,,Pasaciņas” sirdi !!!

 

Informāciju sagatavoja: p.i.skolotāja Inesa Lazdāne