,,Soli pa solim līdz grāmatu lasīšanai”

Lai doties ekskursijā, nav tālu jāiet un tālu jābrauc. Var jau sākt ar īsāko ceļa gabalu, aizejot ekskursijā uz… bibliotēku! Uz Daugavpils Jaunbūves bibliotēku!

Viens no veidiem, kā bērni var iepazīties ar bibliotēku, tās iekārtojumu, noteikumiem un piedāvātajām iespējām, ir ekskursijas, kurās bibliotēkas darbinieces visu izskaidro bērnam saprotamā veidā.

  1. martā 2022.gadā ekskursijā uz Jaunbūves bibliotēku dodas “Pasaciņas” 5-6 gadu vecuma bērni. Kopā ar bibliotekāri Karīnu bērni meklēja atbildes uz jautājumiem “Kas ir bibliotēka?”, “Ko var darīt bibliotēkā?”, “Kā nokļūt bibliotēkā?”, kā arī uzzināja, ar ko bibliotēka atšķiras no grāmatnīcas, no kā baidās grāmatas un kā uzvesties bibliotēkā, lai grāmatas vēlētos paciemoties pie bērniem!

Grāmatas iepazīstina bērnus ar pasauli, rada priekšstatu par ētiskajām normām, audzina labestību, attīsta iztēli, fantāziju.

31.martā bibliotēkā viesojās jau 6-7 gadu vecuma bērni. Bibliotekārajā stundā            ,, Ticami un neticami brīnumi bibliotēkā”  bērni  dodas ceļojumā kopā ar lācēnu Tobiasu  un uzzināja daudz interesantu faktu par  Eiropas lielākām  bibliotēkām , lasīja R. Skotona  grāmatu par runci, kurš nenodeva grāmatu uz bibliotēku.

Pateicāmies Jaunbūves bibliotēkas darbiniecēm par kopā būšanas laiku, lai mūsu audzēkņi varētu iepazīties ar bibliotēku un daudzveidīgo grāmatu klāstu bērniem. Mēs jutāmies gaidīti, jo šajā stundā bibliotēka piederēja tikai mazajiem apmeklētājiem.

,,Lasīsim saviem bērniem priekšā pasakas, lai viņi mācās sapņot, attīstīsim viņos tēlaino domāšanu, bagātināsim viņu vārdu krājumu, valodu. Neviens dators nespēj bērnam aizstāt fantāzijas pasauli, kurā viņš nonāk ar grāmatu palīdzību. “

Informāciju sagatavoja: pirmsskolas skolotāja Inesa Lazdāne