Blakus mazuļiem, kuri sāk dzīvot šajā sabiedrībā, no vienas puses ir vecāki, no otras-pirmsskolas darbinieki.
Lai bērns justos labi blakus vecākiem un pedagogiem, ir nepieciešama sadarbība starp ģimeni un pirmsskolas iestādi.

Ja vecāki un pedagogi apvienos savus spēkus un nodrošinās mazulim divkāršu aizsardzību, emocionālu komfortu, interesantu un saturīgu dzīvi gan pirmsskolas iestādē, gan mājās, tad tas veicinās viņa spēju, prasmju sazināties ar vienaudžiem attīstību un nodrošinās sagatavotību skolai.

Lai sadarbība ar vecākiem būtu veiksmīga, mūsu pedagogu kolektīvs izmanto dažādas sadarbības formas ar bērnu vecākiem: gan individuālās ,gan kolektīvās, gan uzskatāmi-informatīvās.

Individuālās sadarbības formas ir:

 • Pārrunas, pedagoģiskās sarunas;
 • Individuālās konsultācijas.

Kolektīvās sadarbības formas ir:

 • Vecāku sapulces;
 • Kopsapulces;
 • Iestādes prezentācijas;
 • Rekomendācijas;
 • Atvērto durvju dienas;
 • Tematiskās konsultācijas;
 • Vecāku iesaistīšana svētku sagatavošanā;
 • Fotoizstāžu noformēšana;
 • Vecāku pasts;
 • Viktorīnas, konkursi;
 • Kopējie svētki,pasākumi;
 • Atklātās nodarbības bērnu vecākiem;
 • Kopējas ekskursijas;
 • Koncerti.

Uzskatāmi-informatīvās sadarbības formas ir:

 • Bērnu un vecāku darbu izstādes;
 • Informatīvie stendi vecākiem;
 • Intervijas;
 • Anketēšana;
 • Aptaujas;
 • Plakāti, afišas,fotogrāfijas;
 • Sienas avīzes;
 • Piezīmju lapiņas;
 • Sludinājumu dēļi;
 • Padomi un rekomendācijas;
 • Bērnu portfolio.

Konkurss “Putnu barotava”

Idejas, ka pavadīt laiku kopā ar bērniem