Pirmie soļi Zinību pasaulē…

Klāt 1.septembris -jaunā ceļa sākums uz Zinību pasauli!

Jaunajā mācību gadā novēlām, lai darbs sniedz prieku un gandarījumu un vieš jaunus izaicinājumus!

Lai jaunajā mācību gadā visiem pedagogiem ir zinātkāri, atsaucīgi un izdomas bagāti audzēkņi. 

Lai visiem audzēkņiem ir zinoši, saprotoši un radoši pedagogi!

Katru rītu sagaidīt ar prieku,

Katru vakaru- ar gandarījumu,

Būt drošam par rītdienu,

Bet veselam un laimīgam katru dienu!

 

Valstspilsētas vidusskolas vadības komandas vārdā