Oktobris-Skolotāju mēnesis!

Oktobra sākumā Daugavpils pilsētā un pasaulē tiek atzīmēta Skolotāju diena. ,,Būt skolotājam ir kas īpašs, jo tā nav tikai misija, bet gan sirdsdegsme un izaicinājums”.

  1. oktobrī, Daugavpils Kultūras pilī norisinājās Starptautiskajai skolotāju dienai veltīts svinīgais pasākums „Skolotājs – izaicinājumu pārvarētājs”, kura laikā tika sumināti skolotāji, patiesi sava darba entuziasti, jaunā pedagoģiskā maiņa un konkursa “Daugavpils Jaunais skolotājs 2022” laureāti. Goda raksts ,, Par sasniegumiem pedagoģiskajā darbā, mērķtiecīgumu un ieguldījumu izglītības iestādes attīstībā” tiek pasniegts DVV pirmsskolas izglītības skolotājai Jeļenai Ašarčukai. Skolotāja Jeļena parādīja sevi kā līdzsvarota, atbildīga, aktīva un atvērta izaicinājumiem. Mācību procesā izmanto verbālās, vizuālās un audiālās metodes, labprāt popularizē savu pieredzi pilsētas un valsts mērogā. Jeļena pastāvīgi pilnveido sevi un veiksmīgi apguva vēl divas profesionālās pilnveides programmas, kuras palīdz viņai būt kompetentai un mūsdienīgai skolotājai.

Arī lepojamies ar jaunas DVV pirmsskolas izglītības  skolotājas Aļonas Guļānes sasniegumiem oktobra konkursā ,,Robotika bērnudārzos” sadarbībā ar ,,Insplay Latvija” rezultātiem, skolotāja Aļona popularizēja savu darbu ar audzēkņiem un uzvarēja konkursā, par ko saņēma atzinību un radošo balvu –pārsteigumu no komandas Insplay.

Par godu Valsts valodas dienai, kas tiek atzīmēta 15.oktobrī, DVV pirmsskolas izglītības skolotāja Aļona Guļāne dalās pieredzē latviešu valodas mācīšanā, īstenojot kompetenču pieeju mācību procesā Daugavpils Izglītības pārvaldes 17.oktobrī organizētajā seminārā. Aļona prezentēja materiāla klāstu tematam ,,Digitālo rīku izmantošana, organizējot integrētu latviešu valodas un satura apguvi” un saņēma DPIP pateicības rakstu par ,,pieredzes popularizēšanu latviešu valodas mācīšanā pirmsskolā”.

 

Mīļie skolotāji! Sveicam Jūs profesionālajos svētkos un novēlām, lai Jums pietiek spēka, pacietības, enerģijas, pozitīvu emociju un mīlestības katrai dienai!

 

Informāciju sagatavoja: skolotājs mentors Ilona Andrejeva