Daugavpils pilsētas 10.pirmsskolas izglītības iestāde ,,Pasaciņa” 2020.gada  februāra mēnesī tika piešķirts statuss- Veselības veicinošā skola un iestāde tika pievienota Nacionālajam veselības veicinošo skolu tīklam- NVVST.

 

Nacionālā Veselību veicinošo skolu tīkla mērķis ir apvienot izglītības iestādes, kas veselību veicinošu vidi redz kā vienu no izglītības iestādes darbības mērķiem, dot izglītības iestādēm iespēju dalīties pieredzē un gūt jaunas idejas par veselības veicināšanas praksi izglītības iestādēs atbalstīt izglītības iestādes veselību veicinošu aktivitāšu īstenošanā un, integrējot veselību veicinošas aktivitātes ikdienas darba un mācību procesā, veicināt bērnu un izglītības iestādes darbinieku veselību.

Mūsu iestāde daudzus gadus īsteno tādas darba prioritātes, kuras  vērstas uz audzēkņu un darbinieku veselības uzlabošanos, slimību profilaksi, veselīga dzīvesveida popularizēšanu un praktiskas pieredzes sniegšanu gan audzēkņiem, gan vecākiem, gan darbiniekiem.

Iestāde praktizē Veselības dienas tematikas īstenošanu dažādās mācību jomās,   piemēram : Pasaules roku mazgāšanas diena-15.oktobris, Pasaules putras diena- 10.oktobris, Pasaules Sniega diena-15.janvāris, Latvijas Olimpiskā diena, Eiropas skolu sporta diena( ESSD), Latvijas veselības nedēļa ,,NowWe Move” projekta ietvaros, piedalīšanās Lauku atbalsta dienesta, Eiropas Savienības atbalsta programmā ,,Augļi un piens skolai” , piedalīšanās programmā ,,Atkritumu šķirošana”, izlietoto bateriju vākšanas kampaņa ,,Tīrai Latvijai” sadarbībā ar ,,Zaļā josta”,  Ģimenes sporta diena, akcijas ,,Skrien visa Daugavpils”, ,,Zemes stunda” , Projektu nedēļas –Veselīgs uzturs, Latvijas gadskārtu receptes, ,,No seklas līdz galdam” , ,,Piena ceļš” u.c.

Īpašu uzmanību vēršam arī  audzēkņu kustību aktivitātēm.

Visa gada garumā tiek organizēti:

gadskārtu  svētku atzīmēšana, tematiskās izstādes ,radošās izstādes ,konkursi, ekskursijas uz Māla mākslas centru, Latviešu māju ,Daugavpils Novadpētniecības muzeju, piedalīšanās pilsētas akcijā Lāčplēša dienas atzīmēšanas ietvaros: ,,Sarkanbaltsarkano lentīšu locīšanas akcija”, Karjeras nedēļas organizēšana, Labdarības akcijas ,,Labo darbu nedēļas” ietvaros.

Iestādē praktizē pasākumu organizēšanu par rīcību ārkārtas situācijās: praktiskās nodarbības par drošības jautājumiem: ,,Kā uzvesties ugunsgrēkā gadījumā?”, ekskursijas uz VUGD ,  tikšanās ar ugunsdzēsēju  Guntiņu, ar  robežsargiem un dienesta suņiem, policijas darbiniekiem     ( Bebris Bruno un Runcis Rūdis), praktiskā evakuēšanas nodarbība bērniem un darbiniekiem.