,,Lieldieniņas sanākušas- daudzas olas sadējušas”

Lieldienas ir saules svētki, kad ziemas aukstums atkāpjas un dod vietu siltumam un gaismu. Ar lielu gaidīšanas prieku ,,Pasaciņas” bērni gatavojās Lieldienām. Bērni klausījās skolotāju stāstījumā un paši stāstīja par saviem novērojumiem dabā. Čaklās bērnu rociņas gatavoja radošos darbiņus no dažādiem materiāliem – salvetēm, auduma, papīra, spalviņām, dabas materiāliem, izpūstām oliņām – zīmēja, veidoja, aplicēja! Bērni nodarbībās iepazinās ar Lieldienu tradīcijām.

  1. aprīlī bērni piedalījās gadskārtu izpriecā. Svētku noskaņā dziedāja dziesmas, ripināja krāsainas olas, dejoja, kā arī skandināja skaitāmpantus par Lieldienām.

Pēc kopīgās rotaļāšanās  bērnus apciemoja Lieldienu zaķis. Bērni bija patīkami pārsteigti, ka pie viņiem ieradies zaķis Garausis, kurš labprāt ar bērniem kopā devās meklēt pazudušās Lieldienu olas. Kad olas bija atrastas, zaķis kopā ar bērniem gāja jautrās rotaļās un pateicās saulītei par tik skaisto dienu, kura mūs lutināja.

Pēc kopīgām jautrībām zaķis katram bērnam bija sagādājis šokolādes olu, par kuru bērniem bija vislielākais prieks.

 

Informāciju sagatavoja: pirmsskolas izglītības skolotāja Kristina Kozlova