Latvijas Veselības nedēļa

No 17.10. – 23.10. notika Latvijas Veselības sporta nedēļa. Tas ir ikgadējs Eiropas mēroga pasākums, kura  mērķis ir popularizēt veselīgu dzīvesveidu un iesaistīt pēc iespējas vairāk cilvēku sportiskās, veselīgas un fiziskās aktivitātēs.

Visas nedēļas garumā notika dažādi sporta pasākumi, kuros piedalījās ne tikai audzēkņi, bet arī iestādes darbinieki.

Pasākumos katrs varēja parādīt savas prasmes dažādās aktivitātēs. Piemēram, vitamīnu sacensības, staigāšana, jautrās ābolu stafetes, zibakcija ar rudens lapām u.c.

Noslēgumā katram dalībniekam tika pasniegts diploms ,, Latvijas Veselības nedēļa 2022” .

Prieks par paveikto un bērnu gandarījums par svaigā gaisā pavadītajām, priecīgajām, sportiskajām dienām! Cerēsim, ka Veselības nedēļā gūtā pieredze mums palīdzes būt veseliem!

 

Informāciju sagatavoja: pirmsskolas skolotāja Raisa Dudeniča