,,Latviešu valodas diena”

Ko dziedāšu, ko runāšu,

Svešu zemi staigādama?

Dziedāšu pati savu dziesmu,

Runāšu savu valodiņu.       /latviešu tautasdziesma/

 

Latviešu valoda ir unikāls cilvēces kultūras mantojums un etnosa identitātes pamats. Valoda ir ne tikai saziņas veids, bet tajā atspoguļojas kultūras tradīcijas.

Valoda ir katras nācijas pirmais un galvenais pastāvēšanas noteikums. Bez valodas nav tautas. Mūsdienu Latvijas situācijā jāapvieno divas lietas: nodrošināt valodas saglabāšanos un attīstības iespējas un apmierināt prasības, ko nākas pildīt ceļā uz Eiropas Savienību.

  1. oktobrī mūsu pirmskolā atzīmējām ,,Latviešu valodas svētkus”. Izskanētas latviešu tautas dziesmas, izspēlētas latviešu tautas rotaļas, izmantoti arī interneta resursi latviešu valodas apguvei pirmsskolas vecuma bērniem. Bērni ar prieku piedalījās visādas aktivitātēs.

Mūsu pilsēta tika rīkots seminārs ,,Resursi latviešu valodas apguvei pirmsskolā”, kurš veltīts Valsts valodas dienai. Semināru organizēja Daugavpils Izglītības pārvaldes Izglītības metodiķe latviešu valodas jautājumos S.Mickeviča. Šajā seminārā Daugavpils pirmsskolas izglītības skolotājas dalījās ar savu pieredzi. Semināra atmosfēra bija radoša, darbīga, lietderīga un aizraujoša.

 

Informāciju sagatavoja: p.i.skolotāja Raisa Dudeniča