Eiropas sporta nedēļa 2021

Mums drosmīgiem, stipriem un veikliem

Ar sportu ir vienmēr pa ceļam.

No treniņiem bērniem nav bail

Un krūtīs pukst sirsniņas lai.

Mums drosmīgiem, stipriem un veikliem

Būt priekšā ir vajadzīgs vienmēr.

 

 

Eiropas sporta nedēļa (23.09.2021. – 30.09.2021.),,Pasaciņā” ir pagājusi ar saukli ,,Piecelies un piecel citus!”

  1. g. augustā un septembrī 5-6 g. grupu audzēkņi piedalījās projektā Nr. 9.2.4.2/16/I/101 ,,Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Daugavpils pilsētas pašvaldībā” aktivitātēs ( ar boksa elementiem).

Projekta mērķis – Aktīva un veselīga dzīvesveida popularizēšana Daugavpilī, fizisko aktivitāšu nozīmes aktualizēšana iedzīvotāju  ikdienas dzīvē.

Projekta ietvaros 2 reizes nedēļā 5-6 g.v. bērniem notika treniņnodarbības ar boksa elementiem. Pārsvarā “treniņi” notika ārā, iestādes sporta laukumā, izņemot lietainās dienas. Jautrie vingrojumi, stafetes un rotaļas ar sporta  elementiem piesaistīja gan zēnus, gan meitenes. Paldies jaukiem, jautriem un profesionāliem treneriem par kolosālu pieredzi ne tikai bērniem, bet arī pedagogiem.

Septembra beigās no 20. septembra līdz 3. oktobrim Daugavpils pilsētas bērni tika aicināti pieņemt dalību Eiropas sporta nedēļas ietvaros izsludinātajā zīmēšanas/video konkursā “Es un sports man apkārt.” Konkurss notika projektā  Nr. 9.2.4.2/16/I/101 ,,Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Daugavpils pilsētas pašvaldībā” ietvaros.

Konkursa mērķi un uzdevumi:

  • Popularizēt aktīvu un veselīgu dzīvesveidu Daugavpilī;
  • Rosināt bērnu uzmanību par sporta un fizisko aktivitāšu nozīmi ikdienas dzīvē;
  • Motivēt bērnus būt kreatīviem un radošiem;

Bērni tika ierosināti uzzīmēt zīmējumu vai videoklipu “Es un sports man apkārt.” Arī mūsu iestādes bērni pieņēma aktīvu dalību konkursā, sasniedzot lieliskus rezultātus. Apsveicam!!!

Mūsu sasniegumi: – 1.vieta zīmēšanas konkursā vecuma kategorijā 1-3 gadi( Ernesta Zariņa ģimene), 1.grupas skolotājas Ž.Kligule, O.Boltruka,

–  2. vieta videoklipu konkursā ( Vasilisas Matvejevas ģimene) 2.grupas p.i.skolotājas A.Vinogradova, A.Mače.

 

Informāciju sagatavoja: p.i.skolotāja Jeļena Ašarčuka, vadītājas vietniece Ilona Andrejeva