EIROPAS JŪDZE 2022

Laika posmā no 1. jūnija līdz 05.jūnijam Latvijas pirmsskolas izglītības iestādes tika aicināti piedalīties pasākumā ,,EUROPEAN MILE” – EIROPAS JŪDZE. Pasākumu Latvijā koordinē Latvijas Tautas sporta asociācija. Pasākuma dalībnieki ir pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņi, grupu skolotājas, PII personāls , audzēkņu vecāki.

Arī mūsu iestāde ,,Pasaciņa” šogad pirmo reizi startēja ar moto      ,, Krāj jūdzes!” Pasākuma galvenais mērķis –pieradināt pirmsskolas vecuma bērnus pie fiziskajām aktivitātēm jau no agras bērnības, kopā nosvinēt kustību prieku, staigājot, skrienot vai kustoties citā iespējamā veidā kopā ar pārējiem Eiropas iedzīvotājiem. Iestādes pasākuma koordinatore pirmsskolas izglītības skolotāja Aļona Guļāne aktīvi iesaistīja ,,Pasaciņas” dalībniekus jūdzes krāšanas procesā ( 1 jūdze = 1,609 km). Startējām ar ,,Bērnības gājienu” , kurā piedalījās visi pasākuma dalībnieki ar mīļāko rotaļlietu, otrajā dienā notika pārgājiens,, Soļo mazie, soļo lieli”, trešajā dienā- ,,Jūdzes skrējiens”, ceturtajā -,,Ģimenes pastaiga”  un noslēdzošajā dienā – 05.06. notika dalībnieku  vakara gājiens. Mūsu rezultāti : 109 dalībnieki, 17 darbinieki un bērnu ģimenes, savāktas  gandrīz 1013 jūdzes.

Katram dalībniekam organizatori sarūpēja piemiņas diplomiņus ar uzkrāto jūdzes skaitu. Aktīvi un veselīgi novadījām vasaras pirmo nedēļu. Tā turpināt!

 

Informāciju sagatavoja: Daugavpils pilsētas 10.PII veselības veicinošas skolas koordinatore Ilona Andrejeva