Daugavpils pilsētas 10.pirmsskolas izglītības iestādes pašnovērtējuma ziņojums 2020

 

Bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs

  • Domes_saist_Not_Nr19_Bernu_reg_un_uznems_kartiba_pii
  • Pirmsskolas vecuma bērnu uzskaites reģistratores e-pasts:bernu.specialists@ip.daugavpils.lvbernu.specialiste@gmail.com, tālr.: 654 24602, 26459723 
  • Uzmanību! Sakarā ar COVID-19 situāciju valstī, Pirmsskolas vecuma bērnu uzskaites reģistratore (3.kabinets) pieņem pēc iepriekšēja pieraksta. Lūgums zvanīt uz mobilo telefonu + 371 26459723.