ATBALSTS POZITĪVAI UZVEDĪBAI (APU)

 

Programmas APU galvenais mērķis ir attīstīt pirmsskolā vienotu sistēmu pozitīvas uzvedības veicināšanai, t.i. pamanīt pozitīvo un to dažādos veidos atbalstīt.

Pirmsskolā ir svarīgi radīt drošu vidi, kur visi izturas viens pret otru ar cieņu. To var panākt, ja pirmsskolēni saprot atbildību par savu rīcību, ja programmā vienlaikus iesaistās pirmsskolēni kopā ar skolotājiem, administratīvo un tehnisko personālu, kā arī bērnu vecāki.

 

Pamatideja: uzvedību var iemācīt un mainīt.

MAINOT UZVEDĪBU – MAINĀS MĀCĪBU SASNIEGUMI – MAINĀS MOTIVĀCIJA

 

  • Skaidri noteikumi attīsta bērna pašdisciplīnu un tā var kļūt par viņa paša emocionālo attīstību.
  • Svarīgi ir pastiprināt pozitīvo pieredzi.
  • Pieredzi nevar nodot, to var izdzīvot.

 

  • APU ir instruments, kurš palīdz ieviest iestādē vienotu prasību sistēmu un uzturēt to.
  • APU shēma

Daugavpils 10.PII APU uzvedības noteikumi