Esiet sveicināti Daugavpils 10.pirmsskolas izglītības iestādes mājaslapā.

Daugavpils 10.pirmsskolas izglītības iestāde

Daugavpils pilsētas 10.pirmsskolas izglītības iestāde ir Daugavpils pilsētas pašvaldības dibināta un Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes padotībā esoša vispārējās izglītības iestāde, kura īsteno pirmsskolas izglītības programmu. Iestādes darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, Ministru kabineta noteikumi, kā arī Daugavpils pilsētas 10.pirmsskolas izglītības iestādes nolikums un citi normatīvie akti.