Veselības mācības integrēšana pirmsskolas vecuma bērnu vērtību sistēmā

„Veselība ir vērtība, turklāt vienīgā, kurai vērts veltīt ne tikai laiku, spēkus, pūles un visādus labumus, bet arī upurēt daļu pašas dzīves, jo bez tās dzīve kļūst neciešama un pazemojoša. Bez veselības zūd prieks, gudrība, zināšanas un tikumi.” /M.Montēņs/

Daugavpils pilsētas 10.pirmsskolas izglītības iestādei ,,Pasaciņa” 2020.gada februārī tika piešķirts statuss „Veselības veicinošā skola” un iestāde tika pievienota Latvijas Nacionālajam veselības veicinošo skolu tīklam (NVVST).

NVVST mērķis ir apvienot izglītības iestādes, kas veselību veicinošu vidi redz kā vienu no izglītības iestādes darbības mērķiem, dod izglītības iestādēm iespēju dalīties pieredzē un gūt jaunas idejas par veselības veicināšanas praksi izglītības iestādēs, atbalstīt izglītības iestādes veselību veicinošu aktivitāšu īstenošanā un, integrējot veselību veicinošas aktivitātes ikdienas darba un mācību procesā, veicināt bērnu un izglītības iestādes darbinieku veselību.
Pirmsskolas iestāde daudzus gadus īsteno tādas darba prioritātes, kuras vērstas uz audzēkņu un darbinieku veselības uzlabošanos, slimību profilaksi, veselīga dzīvesveida popularizēšanu un praktiskas pieredzes sniegšanu gan audzēkņiem, gan vecākiem, gan darbiniekiem.
Iestāde praktizē Veselības dienas tematiku dažādās mācību jomās, piemēram, Pasaules roku mazgāšanas diena 15.oktobrī, Pasaules putras diena 10.oktobrī, Pasaules Sniega diena 15.janvārī, Latvijas Olimpiskā diena, Eiropas skolu sporta diena, Latvijas veselības nedēļa “NowWe Move” projekta ietvaros, piedalīšanās Lauku atbalsta dienesta, Eiropas Savienības atbalsta programmā “Augļi un piens skolai”, piedalīšanās programmā “Atkritumu šķirošana”, izlietoto bateriju vākšanas kampaņa “Tīrai Latvijai” sadarbībā ar “Zaļā josta”, Ģimenes sporta diena, akcijas “Skrien visa Daugavpils”, “Zemes stunda” , Projektu nedēļas – Veselīgs uzturs, Latvijas gadskārtu receptes, “No seklas līdz galdam” u.c.

 

2019./2020.mācību gadā iestāde iesaistījās ESF projektā „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Daugavpils pilsētas pašvaldībā” (projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/101). Projekta ietvaros izglītības iestādē tika organizētas izglītojošas nodarbības par „Veselīga uztura pamatprincipiem”, „Veselīgu dzīvesveidu un slimību profilaksi” sadarbībā ar SIA “OnPlate”.
“Informatīvie pasākumi iedzīvotāju izglītošanai par veselīgu dzīvesveidu un slimību profilaksi” sadarbībā ar SPKC (Slimību profilakses un kontroles centru) projekts “Man ir tīri zobi”, “Mana personīga higiēna”, programma “Kustinācija”.

 

6.oktobrī Daugavpils pilsētas 10.pirmsskolas izglītības iestādes pedagogi organizēja pilsētas semināru „Veselības mācības integrēšana pirmsskolas vecuma bērnu vērtību sistēmā”, kurā piedalījās pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietnieki, pirmsskolas izglītības darba speciāliste I.Zeļenkova un pirmsskolas pedagogi.
Semināra laikā klātesošajiem tika piedāvāts teorētiskā un video materiāla apkopojums tematiem “Veselīga dzīvesveida praktiskas pieredzes sniegšana PII vecuma bērniem caur taktīlo sajūtu attīstību”, personīgo higiēnu “Zelta likumi mazulīšiem”, “Kustību loma veselības veicināšanā”, “Veselīgs uzturs”, “Labas prakses piemēri vecāku iesaistīšanā veselību veicinošajos pasākumos”, dinamiskā pauze dalībniekiem “Viltības smadzeņu vingrināšanai” un intervija “Mans veselīgais ieradums”.

 

“Lai nodrošinātos ar labu veselību, ēd viegli, elpo dziļi, dzīvo pieticīgi, attīsti dzīvesprieku un uzturi interesi par dzīvi.”  /Viljams Londens/

 

Ieskats Daugavpils pilsētas 10.pirmsskolas izglītības iestādes pasākumu aktivitātēs skatīties prezentācijā:

Veselīga dzīvesveida praktiskā pieredze

Materiālu sagatavoja:
Daugavpils pilsētas 10.pirmsskolas izglītības iestādes
Veselības veicinošas skolas koordinatore,
vadītājas vietniece Ilona Andrejeva