,, Svētku vilcieniņš brauc pa Latviju”

 

Latvija, tā ir mūsu zeme

Mūsu dzimtene un mājas.

Mūsu lepnums , mūsu dziesma,

Kas pa mūsu zemi klājas.

 

Klāt ir novembris, mēnesis, kad mūsu zeme, mūsu Latvija svin savu dzimšanas dienu.Šos skaistos  svētkus gaida gan lieli, gan mazi.Arī mēs, 10. PII iestāde “Pasaciņa” savlaicīgi gatavojāmies šiem svētkiem. Sadarbībā ar vecākiem, bērni gatavoja atklātnes  un novēlējumus mūsu Latvijai.

Pirmssvētku dienā mūsu pirmsskolas bērni kopā ar skolotājam devās ārā svinēt svētkus.Nodziedot Latvijas himnu, bērni kopā ar skolotājām devās skaistā braucienā ar svētku vilcieniņu.Svētku vilcieniņš apstājās 6 pieturās.

Pirmajā pieturā bērnus iepazīstināja ar lielākajām Latvijas pilsētām.Bērni apskatīja attēlus.Pārrunāja par  mūsu pilsētu  Daugavpilī.Bērni aktīvi piedalījās un atpazina pazīstamākās vietas Daugavpilī.

Otrajā pieturā bērni iepazinās ar skaistākajām  vietām Latvijā.Bērni par godu Latvijas dzimšanas dienai ,veltīja dzejolīti Latvijai.No dabas materiāliem bērni izveidoja Latvijas konturu.

Trešājā  pieturā bērniem sniedza zināšanas par Latvijas novadiem.  Latgale- zilo ezeru zeme. Zemgale-Latvijas maizes klēts. Vidzeme-rosīgās pilsētas un krāšņā dabā.Kurzeme- seno līvu un kuršu tautas zeme.

Ceturtā pietura- “Latvijas tautu rakstu zīmes”. Skolotājas pastāstīja un parādīja kādi ir latviešu tautu tērpi dažādos novados.Bērni pamanīja dažādību tērpos.Iepazinās ar nacionālo jostu.Arī paši bērni nosauca vienkāršākās Latvju  zīmes. Bērni izpauda savu  radošumu ar dabas materiāliem, veidojot Latvijas  rakstu zīmes.

Piektā pietura-“ Latvijas simbolika”. Bērni atpazina Latvijas karogu.Iepazinās ar Latvijas ģērboni.Bērni izdziedāja Latvijas himnu.Izlika sarkanbalto karogu no sarkanām un baltām svecītēm.

Sestājā pieturā bērni aplūkoja Latvijas pavārgrāmatas prezentāciju.Iepazinās ar Latvijas tradicionālajiem ēdieniem.Dalībnieki cienājās ar latviešu tradicionālajiem ēdieniem- pelēkajiem zirņiem, pīrādziņiem, speķi, zāļu tēju.

Tā mūsu svētku vilcieniņš apceļoja Latvijas pieturas.

Mēs, 10. PII Iestāde  “Pasaciņa” novēlam, daudz laimes Latvijai! Vienmēr kalnā iet, no sirds mēs vēlam zelt un plaukt.

 

Informāciju sagatvoja: p.i. skolotāja Iveta Vasiļjeva