Daugavpils pilsētas 10.pirmsskolas  izglītības  iestādes
DIENAS  PLĀNOJUMS 2019./2020. mācību gadam

Daugavpils pilsētas 10.pirmsskolas  izglītības  iestādes
Integrētu rotaļnodarbību saraksts 2019./2020.mācību gadam

Bērnu reģistrācija un uzņemšana pirmsskolas izglītības iestādē

Nepieciešamo materiālu saraksts izglītības procesa nodrošināšanai 1 – 3 gadi

Nepieciešamo materiālu saraksts izglītības procesa nodrošināšanai 3 – 5 gadi

Nepieciešamo materiālu saraksts izglītības procesa nodrošināšanai 5 – 7 gadi