,,Pasaku valstībā…”

Īstenojot Daugavpils 10.PII vienu no mācību gada prioritātēm,, Vecāku izglītošana bērna izglītības atbalstam”, 5.grupas pedagogi janvārī organizēja interaktīvu pasākumu audzēkņu vecākiem. Pasākuma moto ,,Kopā  būšanas prieks” aicināja pieaugušus kopā ar saviem bērniem jautri un izzinoši pavadīt laiku kopā, kā arī piedalīties literārās viktorīnas ,, Vai pazīsti pasakas?” konkursos, stafetēs, radošajās aktivitātēs.

Konkursi : ,,Sasistais spogulis”, ,,Guļošā princese”, ,,Pelnrušķīte”, ,, Jautrā cepure”,  mīklu minēšana par pasaku tēliem un autoriem atdzīvināja bērnības momentus, izraisīja jaunrades izpausmi gan bērnos, gan pieaugušajos, veicināja sacensības garu.

,,Pelnrušķītes” konkurss bija interesants mammām, tās šķiroja zirņus no pupām. Tēvi un vectēvi varēja sevi parādīt konkursā ,, Guļošā princese”, kura laikā vajadzēja parādīt savu veiklību un spēku- pārnest ,,Princesītes- meitenes” no pils uz māju, kur dzīvoja zaldāts. Grūtības izraisīja konkurss ,,Uzmini pasakas autoru”.

Tādi pasākumi ar vecākiem saliedē audzēkņu vecākus ar iestādi, palīdz vecākiem iedziļināties grupas un iestādes dzīvē un ikdienā, sniedz atbalstu un neatkārtojamus kopā pavadītus momentus ar savu bērnu.

 

Informāciju sagatavoja: p.i. skolotāja Aleksandra  Vinogradova