Nākamo pirmklasnieku balle-Izlaidums 2020

 

Lai bērnība paliek kā ziediņš maigs,

Kā pumpurs, kas pretī gaismai aust,

Kā saulīte debesīs mīļa un silta,

Kurai spīdot, būs dzīve jāpiesilda!

Pirmais izlaidums ir īpaši svētki gan bērniem, gan viņu vecākiem. Jūsu mazais bērns pēkšņi izaudzis jau tik liels un gatavs doties skolas gaitās, bet jūs mīļie vecāki, noteikti vēl kā vakar, atceraties sava bērna pirmos solīšus, pirmos vārdiņus, pirmās asaras… Priecāsimies par bērnu sasniegumiem, jo viņiem tie ir ārkārtīgi svarīgi, lieli un nozīmīgi notikumi!

Pirmsskolā katra diena ir pilna pārsteigumiem un arī šajā svētku dienā bērni sagatavoja koncertu, kurā viņi pastāstīja par to, kāda bija ikdiena bērnudārzā, kā viņi atpūtās, priecājās, draiskojās un cik ļoti, ļoti nu viņi vēlas iet uz skolu.

Nobeigumā visi kopā devās pagalmā, lai palaistu debesīs gaisa balonus ar bērnu nākotnes sapņiem un vēlēšanām.

 

Lai bērniem pirmsskolā pavadītais laiks paliek atmiņā kā skaists bērnības piedzīvojums, bet vecākiem novēlām, lai nekad nepietrūkst izturības un mīlestības, mazos ciparu un burtu gariņus lolojot!

Paldies vecākiem par atbalstu un sadarbību!

Paldies, kā bijāt kopā ar mums!

Paldies visiem bērnudārza darbiniekiem par sirsnību, mīļumu un kopīgo veikumu !

 

Sagatavoja: 5.grupas p.i. skolotāja Raisa Dudeniča