,,Mārtiņš gaili dancī veda…”

Zeme rīb, rati klaudz,

Kas to zemi rībināja ?

Nu atbrauca Mārtiņdiena

Deviņiem kumeļiem.

Mārtiņdienas tradīcijām ir sen sena vēsture. Tas ir brīdis, kad pabeigti visi rudens darbi, jo šī diena iezīmē rudens izskaņu- laiku, kad vārti uz ziemu jau vaļā. Līksmība un pārpilnībā norit Mārtiņu svinības, kur netrūkst ne jautru dziesmu, ne deju.

Seno tradīciju garā arī mēs 10. novembrī priecīgi satraukti devāmies uz Mārtiņdienas svinībām, kur mūs gaidīja Saimniece un Saimnieks Mārtiņš. Dejoja un rotaļās gāja pilnīgi visi Mārtiņbērni!

Ar jautrām, skanīgām dziesmām ciemos ieradās ķekatnieki un Mārtiņdienas gailis. Šis bija apbrīnojams gailis, kurš apēda pilnīgi visus graudus- nākamā gada neveiksmes un ķildas, tādejādi mūsu saimei nākamā gada paredzot pārsteidzoši bagātu, auglīgu, bērnus- veselus, gudrus, dzīvespriecīgus un paklausīgus.

 

Informāciju sagatavoja: p.i. skolotāja  Raisa Dudeniča