,,Mārtiņa gailīši dancīti veda…”

Kas dimd, kas rīb
Ap istabiņu?
Mārtiņa gailīši
Dancīti veda,
Mārtiņu vakaru
Gaidīdami…

                                       /latviešu tautasdziesma/

 

10. novembrī Latvijā svin Mārtiņus jeb Mārtiņdienu. Pēc Saules kalendāra Mārtiņdiena iezīmē viduspunktu starp rudens saulgriežiem (Miķeļiem) un ziemas saulgriežiem (Ziemassvētkiem) un tiek svinēta novembra vidū.

Arī 10.PII ,,Pasaciņa”  svinēja Mārtiņus. Ķekatnieki

kopā ar Saimnieci atnāca savākt pēdējo rudens ražu. Pēc padarītā darba ciemos atnāca skaists Martiņgailītis, kurš parotaļājās ar ķekatniekiem. Ar jautrām dziesmām un dejām atnāca pats Mārtiņš! Visi kopā jautri pavadīja laiku, un nolēma uztaisīt dāvanu-skaistu, spilgtu gailīti ar krāsaino papīra asti! Beigās visus gaidīja cienasts, āboli un pīrādziņi.

Informāciju sagatvoja: p.i. skolotāja Inesa Lazdāne