Lielā Talka 2021

Lai rūpētos par Latviju- tās tīrību un ilgtspējību, jau četrpadsmito gadu pēc kārtas norisinās Lielā Talka. Atsaucoties Daugavpils pilsētas komunālās saimniecības pārvaldes aicinājumam arī mēs- Daugavpils pilsētas 10.pirmsskolas iestādes “Pasaciņa”, mazie un lielie Talkas dalībnieki piedalījās iestādes teritorijas sakopšanā, kā arī savu darba vietu un iestādes telpu sakārtošanā. Ņemot vērā apstākļus, šogad Lielās Talkas vadmotīvs ir: “Par zaļu Latviju – katrs atsevišķi, bet visi kopā!”.Mēs aicinām ikvienu Latvijas iedzīvotāju nepalikt malā un 24.aprīlī doties talkot vai nu vienatnē vai ar savu ģimeni.

Ar bērniem tika pārrunāts, cik svarīgi ir nepiegružot dabu, kā šķirot atkritumus? Ir jākopj  sava vide, lai pašiem būtu patīkami tajā uzturēties.

Par laika posmu no 19.04. līdz 24.04. tika savākti 17 maisi ar atkritumiem un biomasu. 5-6 gadus veci bērnu grupiņas strādāja divās komandās ,,Čaklās bitītes” un ,,Dabas palīgi”. Mazākie talcinieki kopā ar skolotājām mācījās savākt atkritumus un šķirot tos speciālajās krāsu kastītēs, kā arī kopā ar skolotājām sakopa pirmsskolas teritoriju, nojumes.

Mūsu iestādē  arī piedalās programmā ,,Atkritumu šķirošana”, izlietoto bateriju vākšanas kampaņā ,,Tīrai Latvijai” sadarbībā ar ,,Zaļā josta”,  starptautiskā akcija ,,Zemes stunda”.

Tikai kopīgiem spēkiem mēs varam padarīt Latviju tīrāku un sakoptāku. Sirsnīgi pateicamies mūsu talciniekiem par teritorijas labiekārtošanu un sakopšanu!

Mūsu devīze ,,Mēs par zaļu Latviju! 

Informāciju sagatavoja: p. i. skolotāja Iveta Vasiļjeva, vadītājas vietniece Ilona Andrejeva