Latvijai-101 !

,,Tu, maza Latvija, es tavs mazais, saulains bērns!”

Dzimtene mana! Tu – labā!
Likteņa zvanā kāds jaunu laikmetu sit…
Latviešu dvēseles senseno brīnumu glabā,
Novembrī skaistāko vārdu – Astoņpadsmit!

/ Lūcija Sāgameža-Nāgele/

Visa novembra mēneša garumā mūsu iestāde gatavojās Latvijas 101. dzimšanas dienai.  Visās iestādes grupiņās bērni izzināja Latviju no visiem skatu  punktiem. 18. Novembra svētki ar tēmu ,,Tu maza Latvija, es tavs mazais, saulains bērns!” tika pavadīti ar latviešu tautas dziesmu skanējumu, dzejoļu skaitīšanu un savas piederības valstij aktualizēšanu. Bērni uzzināja daudz jaunu faktu par savas valsts simboliem, to rašanos un nozīmi. Tāpat arī tika veidota izstāde ,,Iepazīstam Latviju kopā ar bērniem”, kurā bērni varēja izmantot visus sev pieejamos materiālus radošo darbu veidošanā. Skatoties  uz brīnišķīgajiem bērnu darbiem varēja saprast, ka bērni izzināja savu valsti ar interesi un aizrautību, kas izpaudās krāšņākajās runājošajās sienās.

 

Informāciju sagatavoja: pirmsskolas skolotāja Arnita Lukjanska