Bērns un pieklājīgas manieres.

Kad jāmeklē logopēda palīdzība?