Jaunumi

Oktobris- Skolotāju mēnesis! Būt par Skolotāju nenoliedzami ir sūtība vai nolemtība, jo liktenis tik atbildīgu un grūtu darbu uztic garā stiprākajiem un dvēselēs bagātākajiem cilvēkiem, kas spējīgi būt par iedvesmas un jaunrades avotu, kas ir aicināti saglabāt sevī un bērnos vēlmi palūkoties aiz apvāršņa maliņas…...

,,Miķelītis ,šurp nākdamis, īsus svārkus šūdinaj…”   septembrī tiek svinēti tradicionālie gadskārtu svētki Miķeļi, kuri ir rudens saulgriežu jeb Saulstāvja svētki. Ievērojot latviešu tautas tradīcijas, arī mūsu pirmsskolas iestādē “Pasaciņā” tika atzīmēta Miķeļdiena- rudens un ražas svētki....

,,Pie grāmatām savām man jāķeras , māt: skolas laiks sakas jau, septembris klāt…” Pa mazu, šauru taciņu Kas ved gar klinšu malām Mēs kopā lēni uzkāpsim Līdz Lielā kalna galam.   Tur pašā augšā debesis Un tas, ko katrs aiznes… Pa mazu šauru taciņu Var ejot sasniegt zvaigznes.    /G.Račs/...

Šī zeme ir taureņa spārns- krāsaina, krāsaina. Šī zeme ir pasaka neizlasīta – noslēpumaina, noslēpumaina. Šī zeme ir bērni šūpolēs – priecīgi, priecīgi. Šī zeme ir pļava vasarā- raiba, raiba. Šī zeme ir debess virs galvas, saule, zvaigznes un rasa. Šī zeme ir laimīgā zeme, kur katram bērnam dzīvot ir ļauts....