Jaunumi

Īstenojot Daugavpils 10.PII vienu no mācību gada prioritātēm,, Vecāku izglītošana bērna izglītības atbalstam”, 5.grupas pedagogi janvārī organizēja interaktīvu pasākumu audzēkņu vecākiem. Pasākuma moto ,,Kopā  būšanas prieks” aicināja pieaugušus kopā ar saviem bērniem jautri un izzinoši pavadīt laiku kopā, kā arī piedalīties literārās viktorīnas ,, Vai pazīsti pasakas?” konkursos, stafetēs, radošajās aktivitātēs....

Adiet, meitas, ko adiet, Sunim zeķes noadiet! Sunim kājas nosalušas, Apkārt sētu staigājot.                                                     /Latviešu tautasdziesma/ Decembrī , Daugavpils pilsētas 10. pirmsskolas izglītības iestādes 4.grupas audzēkņi ( vecums 5- 6 gadi) ar vecākiem un grupas pedagogiem organizēja Ziemassvētku labdarības akciju ,,Palīdzēsim dzīvnieku patversmei”. ...