Jaunumi

Izlietoto bateriju vākšanas konkurss tiek izsludināts 2019.gada 9.oktobrī un noslēdzas 2.martā 2020.gadā. Konkursu organizē ,,Zaļā josta” sadarbībā ar AS,,BAO” un Valsts izglītības satura centru. Pirmo reizi tāda konkursā iesaistījās arī mūsu Daugavpils pilsētas 10.pirmsskolas izglītības iestāde ,,Pasaciņa”....

12.martā ,,Pasaciņas ” audzēkņiem  un iestādes  darbiniekiem tika organizētas izglītojošās  interaktīvas nodarbības par ,,Veselīgo dzīvesveidu”  projekta „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Daugavpils pilsētas pašvaldībā” ietvaros un sadarbībā ar SIA ,,OnPlate” speciālistiem....

Īstenojot Daugavpils 10.PII vienu no mācību gada prioritātēm,, Vecāku izglītošana bērna izglītības atbalstam”, 5.grupas pedagogi janvārī organizēja interaktīvu pasākumu audzēkņu vecākiem. Pasākuma moto ,,Kopā  būšanas prieks” aicināja pieaugušus kopā ar saviem bērniem jautri un izzinoši pavadīt laiku kopā, kā arī piedalīties literārās viktorīnas ,, Vai pazīsti pasakas?” konkursos, stafetēs, radošajās aktivitātēs....