Bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs

Bērnu  uzskaites reģistratores vecāku  pieņemšanas laiks