Daugavpils pilsētas 10.pirmsskolas izglītības iestādes pašnovērtējuma ziņojums

 

Bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs

Bērnu  uzskaites reģistratores vecāku  pieņemšanas laiks