,, Bibliotēkā dzīvo grāmatas”

 

  1. oktobrī 4.grupas mazie kāpēcīši ( vecums 5-6 gadi) pirmo reizi apmeklēja grāmatu pasauli- LCB filiāles Jaunbūves bibliotēku. Bibliotekāre Svetlana sagatavoja bērniem bibliotekāro stundu,, Bibliotēkā dzīvo grāmatas”.

Pasākuma laikā mazie lasītāji iepazinās ar grāmatu izvietojumu plauktos, uzzināja, kā jāuzvedas bibliotēkā un jāizturas pret grāmatām, aplūkoja izstādi ar neparastām grāmatām.Bērni ar lielu interesi klausījās, skatījās, minēja mīklas, rotaļājās un pelnīja balvas. Mēs uzzinājām bibliotēkas noteikumus, ka tiek klasificētas grāmatas un multfilmas. Nobeigumā mazie bibliotēkas apmeklētāji saņēma grāmatzīmi ar bibliotēkas adresi un darba laiku. Drīz jau bibliotēkā pieņems jaunus mazus lasītājus.

 

Informāciju sagatavoja: pirmsskolas skolotāja Arnita Lukjanska