• Līdzšinējie un papildu drošības pasākumi Covid-19 ierobežošanai līdz 25. janvārim

https://lvportals.lv/skaidrojumi/323593-lidzsinejie-un-papildu-drosibas-pasakumi-covid-19-ierobezosanai-lidz-25-janvarim-2021