1.jūnijs – Bērnības svētki

Pa to ceļu, kas gar ciemiem slīd,

Kur dārzos rozes zied,

Soļiem viegliem – smaidu sejā,

Tavas bērnu dienas iet.

Sveic tās ziedi, sveic tās saule,

Putniņš saka birztalā:

Draugs, šo bērnu dienu sapni,

Dziļi sirdī paglabā.                                                              / A/Lūsis/

 

  1. jūnijs pasaules Starptautiskā bērnu aizsardzības diena. Arī mūsu iestādē šīs jaukās dienas svinēšana jau ir kļuvusi par tradīciju. Tie ir svētki, kas ir piepildīti ar jautriem bērnu smiekliem un mirdzošām bērnu acīm. Kā uz debesīm spīdēja spoži saules stariņi, tā arī spīdēja bērnu sejas. Šogad bērniem tika sarīkotas jautras izpriecas ar jautrām rotaļām, kurās ar prieku iesaistījās visi bērni un pieaugušie. Arī visas savas emocijas, prieku un iespaidus bērni attēloja zīmējumos ar krītiņiem iestādes pagalmā.

 

 

Informāciju sagatavoja: p. i.  skolotāja Jeļena Ašarčuka